GSM Railway

GSM-R (Global System Mobile for Railway Communications) er et nyt, digitalt kommunikationssystem til jernbanedriften.
Systemet består af to dele: GSM-R voice og GSM-R data.
GSM-R voice skal afløse de nuværende, analoge togradiosystemer og sikre en tidssvarende radiokommunikation mellem lokomotivføreren og henholdsvis fjernstyringscentralen, det øvrige personale i toget og passagerer via højttalerudkald.
Det nye system er et lukket system, der alene skal bruges i jernbane-driften. Af hensyn til sikkerheden på jernbanen skal en lokomotivfører til hver en tid kunne komme i kontakt med fjernstyringscentralen. Derfor er det nødvendigt med et lukket jernbanesystem, der er uafhængigt af belastningen i kommercielle mobilnetværk.
GSM-R data er en udbygning af GSM-R voice og skal fremtidssikre kommunikationen på banenettet. GSM-R data indgår som element i det landsdækkende signalprogram, hvor alle jernbanens signalanlæg skal udskiftes i perioden frem mod 2021.

Visning af de enkelte resultater